Over ons

Woerkums Literair Café

Geschiedenis

Het Woerkums Literair Café (te Woudrichem) ontstond spontaan aan de bar van restaurant ’t Oude Raedthuys. Het was 1992. Het bestuur bestaande uit Arie Wezemer, Nel Strengholt en Piet Hartman wachtte in spanning. Een literair café… En dat in de laaggeletterde polder Altena. Zou er iemand durven komen? Nou, de tent zat bomvol smachtende vrouwen. Ze luisterden met rode oortjes naar ons Marjan Berk. 

Neerlandicus Arie Wezemer stuwde het café naar grote hoogte. Ik noem in willekeurige volgorde een aantal hoogtepunten. Martin Ros bijvoorbeeld had op Radio 1 een boekenrubriek. Hij tetterde onbekommerd in de Teerkamer van de Kazerne. Dat werd een beroemd bruin café en als Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed… De avond met Jan Wolkers. Bomvol om nooit te vergeten. Hij wandelde over de wallen en las net als zijn vader voor uit de bijbel. Adriaan van Dis, Kristien Hemmerechts, Geert Mak, Manon Uphoff, Kees van Kooten, Helga Ruebsamen, Jessica Durlacher, Nelleke Noordervliet, Connie Palmen, Herman Brusselmans, Leon de Winter, Thomas Rosenboom, Willem de Ridder, Joost Zwagerman, Simon Vinkenoog, Tommy Wieringa, Bas Heijne, Paul Scheffer, Joke Hermsen, David Van Reybrouck, Maarten van Rossem, Esther van Fenema.  

De Diogenes Lezing met stadsfilosoof Errit van der Velde. Altijd bomvol. Iedereen luisterde gespannen. Hij galoppeerde van de oude Grieken naar de moderne Duitsers. De vestingbewoners gingen nadenken over de zin van het bestaan. Na afloop allemaal aan tafel bij Maja. De voorleeswedstrijd. Altijd bomvol. Letteren op Loevestein met Remco Campert en Jan Mulder aan boord van een stormachtige veerboot. Een zingende Jan Rot.

Lizzy van Pelt bedacht lokale verzen in dialect op muren en planken. Daarna kwamen de kinderboeken. We bedachten het eerste dictee in dialect. Het Grôôt Dictee der Woerkumse Taol kreeg applaus op tv en vond navolging in Nederland. Hoofdrollen voor mr. Theo Sandberg en Cees Zwakhals. Burgemeester Arie van Harten, altijd present. Niettemin stort het dialect langzaam in… Het was ruim 30 jaar een boekenfeestje, vooral dankzij de regiobrede belangstelling, met af en toe een dip, zoals tijdens de coronacrisis en de energiecrisis. 

We moesten verhuizen van de Teerkamer naar ’t Kruithuis ARSENAAL, ook werelderfgoed, en incidenteel naar het Altena College en dorpshuis De Bolderik te Sleeuwijk. Dat leverde ook weer nieuwe donateurs op. Het Woerkums Literair Café mot blijve! Het is zo belangrijk voor Altena! Dat zei ex-burgemeester Frans Buijserd van Aalburg en Nieuwkoop. Hij komt nooit, maar betaalt wel 40 euro per seizoen!     

Het bestuur veranderde langzaam van samenstelling. Arie Wezemer, Amy van Beem, Wilma Versteeg, Nolda Egberts, Jan Ruis, Piet Hartman. De laatste jaren voorzitter Piet Hartman, secretariaat Janice Bakker-van As, penningmeester Jan Ruis. Met ingang van het seizoen 2024-2025 wordt Sjaak Groeneveld voorzitter. Alles heeft zijn tijd onder de zon. 

De mens is wat hij van zichzelf maakt, schreef Sartre. Oftewel: Zelfkennis is het begin van wijsheid! Het ga u goed! 

Piet Hartman

PS Ik interviewde Connie Palmen een keer. Ze werd gebeld door Hans van Mierlo. Hallo Hans, ik praat met Piet, zei ze.